Inez van Dullemen

Schrijf me in het zand

Schrijf me in het zand is een oorspronkelijk Nederlands stuk van de in november 2021 overleden schijfster Inez van Dullemen. Zij schreef het stuk in 1989 voor Theater van het Oosten. Ik was daar artistiek leider en mocht haar de opdracht geven; ik heb toen ook de regie gedaan.

Schrijf me in het zand is een zeer aangrijpend, pijnlijk en intrigerend stuk dat laat zien hoe incest verborgen kan blijven en tot verschrikkelijke gevolgen kan leiden. In 1989 werd er geschokt gereageerd. Nog nooit was de verboden intimiteit tussen vader en dochter zo dichtbij. Niet zo verwonderlijk: in die tijd zat incest nog onbespreekbaar in de taboesfeer.

Ik voel me zo alleen zo verloren zo slecht ik moet me verbergen onder de grondgeen ruimte voor mijn hoofd verdien het niet om te ademen verdien het niet om te bestaan in het lege landschrijf me in de wind, in het zand in het niets onder de zee

Hoe is dat nu, 35 jaar later?

Het is opvallend stil rondom incest. In een tijd waarin grensoverschrijdend gedrag op bijna elk gebied aan de kaak wordt gesteld, is dat heel opmerkelijk. Alsof incest 'over' is. Helaas is dat niet waar. Onderzoek wijst uit dat dit misbruik nog altijd veelvuldig voorkomt en soms zelfs van de ene generatie aan de volgende wordt doorgegeven.

Schrijf me in het zand kan dit probleem niet oplossen, wel aan de kaak stellen met behulp van een mooie, ontroerende voorstelling.